Medlemsinformation


Att tänka på


Förtöj med riktiga tampar och med av ditt försäkringsbolags godkänt lås. Fendra av mot angränsande båtar. OSV


Vid användandet av klubbholmen:Lämna platsen som du vill att det skall se ut när du kommer dit nästa gång.

Vid användandet av klubbstugan:Medlemmar utan båtplats kan få använda stugan efter överenskommelse med någon i styrelsen (låna nyckel).