Medlemsinformation


Att tänka på


Förtöj med riktiga tampar och med av ditt försäkringsbolags godkänt lås. Fendra av mot angränsande båtar.


Kom ihåg att ta vara på dina sopor efter båtturen och ta med dessa hem från båtklubben.


Vid användandet av klubbholmen:Lämna platsen som du vill att det skall se ut när du kommer dit nästa gång.

Vid användandet av klubbstugan:Medlemmar utan båtplats kan få använda stugan efter överenskommelse med någon i styrelsen (låna nyckel).