Start

Välkommen till Avesta Båtklubb !

              Välkommen till båtsäsongen 2024!

Årsmöte och arbetsdag 27/4 kl 10.00, arbetsdag 25/5 och

bomupptagning den 5/10.

 

Styrelsen Avesta Båtklubb