Start

Välkommen till Avesta Båtklubb !

Årsmöte flyttat till Bomupptagningen den 25/09 2021 pga av Coronarestriktionerna.

Beroende på coronautvecklingen kan årsmötet komma att tidigareläggas (kallelse skickas)

Var och en får själva ombesörja monteringen av bommar på samma sätt som förra året, och vid behov av hjälp kontakta någon i styrelsen.

OBS nu är alla bryggor klara för montering av bommarna! 

Styrelsen Avesta Båtklubb