Klubbinformaton

Avesta Båtklubb


Avesta Båtklubb ligger vid dalälvens strand i anrika Brunnbäck söder om Avesta.Klubben har 60 fasta båtplatser vid 3st flytbryggor, en asfalterad båt-iläggningsplats samt en klubbstuga. De vattendrag som är tillgängliga är Dalälven från Krylbo ned till Näs kraftstation. I vattensystemet ingår också sjöarna Jädersjön, Kungsgårdssjön och Bäsingen (13km2). Båtklubben förfogar också över en egen klubbholme i den södra delen av Bäsingen. Vid klubbholmen finns bryggor för att lägga till vid samt  grillplatser.


Avesta Båtklubb är en idiell förening där allt arbete och alla funktioner utförs av klubbmedlemmarna. För att detta skall fungera anordnas arbetsdagar där skötsel av anläggningen utförs såsom i och upptagning av bommar, gräsklippning samt underhåll. 


Varje vår skickas avi till registrerade medlemmar för inbetalning av medlemsavgift samt för båtplats. Första gången man betalar sin medlemsavgift får man också betala en inträdesavgift för båtplats.  Som medlem får Du tidningen Båtliv och har möjlighet att teckna din båtförsäkring hos Svenska Sjö, som har konkurrenskraftiga premier och försäkringsvillkor.


Möten


I samband med arbetsdagarna finns möjlighet att ventilera ev. förbättringar och att i övrigt göra sin stämma hörd. Styrelsen sammanträder med jämna mellanrum och där kan sedan spörsmålen tas upp. Årsmöten hålls senast 30 April varje år(under 2019 dock i början på Maj pga av den sena Påsken).


Båtplats


Platserna är 2,5m breda och båtar av en löa på ca 10m kan tas imot. Max deplecement ca 5ton. Samtliga platser är lika stora men för större båtar är en del platser bättre lämpade än andra.


Platser som blir lediga fördelas i turordning efter kölistan. Den som har båtplats är skyldig att minst ha en ansvarsförsäkring för båten. Båtplats kostar 1000 kr i inträdesavgift och sedan 1000 kr per år


Båtplats i andra hand


Det är inte tillåtet att hyra/låna ut sin båtplats i andra hand. Däremot kan båtplatsinnehavaren själv be styrelesen att hyra ut dennes plats under en säsong.  


Arbetsplikt


Den som har båtplats har arbetsplikt vid 3 tillfällen varje år.


Utebliven arbetsplikt kostar 250 kr per gång


Vinterförvaring


I båtplatsavgiften ingår inte vinterförvaring.


Vid urträde ut klubben betalas del av denna avgift åter i samband med återlämnandet av nycklarna.


Nycklar


Den som har båtplats erhåller nyckel till grinden till bryggan och klubbstugan samt till bommen till båtiläggningsplatsen. Har man ett medlemskap utan båtplats får man nyckel till båtiläggningsplatsen. För nycklarna betalas depositionsavgift på 300 kr. 


Nyckel till klubbhuset


Endast medlem med båtplats kan erhålla nyckel till klubbhuset. Medlemmar utan nyckel kan efter kontakt med hamnkapten få tillgång till klubbhuset.


För mer detaljerad information, se våra stadgar och ordningsregler.


För nycklar kontakta:


Kassör/Vice Hamnkaptenen.


Adressuppgifter

Avesta Båtklubb

Co Joakim Boman

Höststigen 6

775 71 Krylbo

Medlemskap


Medlemskap kan endast erhållas genom att fylla i ansökningsblanketten och som kan laddas ned från denna hemsida samt skicka den till vår hamnkapten. Man kan vara medlem utan att ha båtplats och får då Köpa nyckel till båtiläggningsrampen.Till båtplatserna kan det vara kö och då får man vänta till ledig plats finns. Medlemsavgiften är förnärvarande 300 kr per år.